söndag 3 december 2017

Ny blogg den 1 januari 2018

Foto: Astrid Nydahl
Den 31 december 2017 stänger jag Nydahls Occident för gott. I olika skepnader har jag bloggat i fjorton år. De senaste tio just med den bloggen. 

Allt började 2003 i förberedelsearbetet med min bok om den portugisiska fadomusiken. Boken - som skulle följas av ytterligare tre - utkom 2004 under titeln Kärlek och längtan. Ni som följt mig vet vad Nydahls Occident handlat om. Jag har kommit till vägs ände.

Med denna nya blogg kommer jag att återvända dit där allt började. Platserna ligger alltid vid kusten. Min dagliga näring hämtar jag där. Varje förmiddag - med allt färre undantag - tar jag mig till dessa platser. Förmiddagens kaffestund blir en psykisk och fysisk nödvändighet, och en förevändning för eftertanke, vila och frid.


Mina kustvandringar har egentligen inget annat syfte än att jag vill slippa undan det postmoderna helvetet. Vill ni följa mig på dessa nygamla vandringar är ni hjärtligt välkomna.


Den 1 januari 2018 börjar jag skriva i denna blogg.