lördag 17 februari 2018

Läshörnans bok: Johan Lundbergs verk om Henry James författarskap

Foto: T.N.
I läshörnan, där jag har ett specialbyggt bokstativ på hjul, tillverkat av en kunnig hantverkare i familjen, står sedan några veckor Johan Lundbergs fascinerande bok Europas skugga. Om Henry James och frihetens väsen. Jag läser den mycket sakta. Är förtjust i det faktum att här nu på svenska finns en mycket intressant studie av ett numera så marginaliserat, stort författarskap som Henry James´s . 

Jag tar inte ens ett helt kapitel i taget, vill att den ska räcka länge. Jag vill gärna tillägga att detta är ett praktfullt bokverk, som gör intryck redan vid en första anblick. Gediget och mycket vackert. 

Jag citerar (slumpvis) ur boken:
Tron på människan som ett subjekt med en omätbar inre potential, vilken under rätt omständigher kan realiseras, implicerar en idé om frihet. En helt annan syn på frihet emanerar ur bilden av människan som ett begränsat objekt, definierat av ekonomiskt värde eller predestinerat av sitt etniskt kulturella ursprung. Olika ideologier och olika kultur och konstuppfattningar sätter således olika sorters gränser för den frihet som individen anses vara i behov av. 
Men utvecklingen i riktning mot banalisering innebär även, på ett mer konkret sätt, en inskränkning i den negativa friheten. Detta alltså genom den moderna medieindustrins intrång i det privata.
Lundbergs teser om negativ respektive positiv frihet är bokens mest spännande. Och inte behöver man väl tvivla på att hans resonemang äger mycket stor giltighet för ett samtida, konkret europeiskt - och inte minst svenskt - skeende.

fredag 16 februari 2018

Dagens markering från Svenska Dagbladets kulturredaktion. Jöback avslöjar:

”Jag har aldrig berättat för någon att jag älskar korsstygn”

De islamistiska hoten mot franska judar

Foto: Astrid Nydahl
Jag rekommenderar idag en läsning av artikeln Islamic Anti-Semitism in France: Toward Ethnic Cleansing som finns på Gatestone Institute. Den inleds med följande stycken:
Graffiti on Jewish-owned homes warn the owners to "flee immediately" if they want to live. Anonymous letters with live bullets are dropped into mailboxes of Jews. 
Laws meant to punish anti-Semitic threats are now used to punish those who denounce the threats. A new edition of a public school history textbook for the eighth grade states that in France it is forbidden to criticize Islam. 
Those French Jews who can leave the country, leave. Most departures are hasty; many Jewish families sell their homes well below the market price. Jewish districts that once were thriving are now on the verge of extinction. 
"The problem is that anti-Semitism today in France comes less from the far right than from individuals of Muslim faith or culture". — Former Prime Minister Manuel Valls. 

torsdag 15 februari 2018

To Fight Against This Age. Två böcker av Rob Riemen


Det är en självklarhet att återvända till de viktiga författarskapen i bokhyllan. Så har jag läst i stora delar av mitt liv. Men det är nu första gången jag återvänder till Rob Riemen. Han är essäist och filosof, grundare av Nexus Institute, ett internationellt center för intellektuell reflektion och för främjandet av kulturell och filosofisk debatt.

Redan när boken kom ut i engelsk översättning 2008 köpte och läste jag hans bok Nobility of Spirit. Jag citerar här ur förlagets presentation:
Riemen explores the tradition from Socrates and Spinoza, to Goethe, Whitman, and Thomas Mann—singular individuals who courageously refused to compromise their ideals, and he engages with them with great insight, intimacy and invention. It is the anti-fascist Mann with whom Riemen feels a particular affinity, and who serves as a beacon to a world free of barbarism. Mann’s 1945 volume, Nobility of Spirit: Sixteen Essays on the Problem of Humanity, inspires the form of Riemen’s inquiry. Indeed, Riemen’s eloquent meditation on "nobility of spirit" begins with an extraordinary encounter with Elisabeth Mann Borghese, guardian of the oceans, and the last surviving daughter of the great author of The Magic Mountain and other masterworks. 
Man kan tillägga att det var George Steiner som skrev förordet till den.

Nu är det dags att beställa en senare bok av honom, nämligen To Fight Against This Age: On Fascism and Humanism. Så sent som den 23 januari i år släpptes den. Det saknar för mig inte betydelse i sammanhanget, att såväl Amos Oz som Adam Zagajewski skrivit lyriskt om den boken och författaren.

Förlaget skriver (möjligen en smula banalt, den är viktig och läsbar även om man inte tror sig vara en världsförbättrare):
An international bestseller, To Fight Against This Age consists of two beautifully written, cogent, and urgent essays about the rise of fascism and the ways in which we can combat it.
To Fight Against This Age is as timely as it is timeless, to be read by those who want to understand and change the world in which they live.
Och så här skrev Amos Oz:
Rob Riemen’s To Fight Against This Age is a bold, courageous, original and provocative meditation. It challenges many trendy diagnoses of the present crisis of western civilization, by offering some very surprising and unexpected perspectives. This book is written with gusto, with enthusiasm and with true devotion.


Magiska uterum och omöjlig kunskap

Foto: Astrid Nydahl

Det fanns, bihålebesvären till trots, något upplyftande med onsdagen. Ute på bryggan badade vi i sol. Det var förvisso kallt men ljuset gav en aning om vilket håll vi nu vandrar på. Den tidiga kvällen - eller rättare: den sena eftermiddagen - blev det ett magiskt skådespel på himlen. Vad behöver jag veta mer än det?

Foto: Astrid Nydahl

Det är ju inte så att jag hamnat i en verklighetsfrämmande problemförnekelse. Rakt tvärtom. Men det som står mig upp i halsen är det faktum att aldrig så många viktiga texter, essäer, tidskrifter eller böcker tycks ha minsta inverkan på den allmänna dumheten. 

Den borde ha skingrats, vi lever i ett land och i en tid då informationen finns i överflöd. Men den knackar inte på. Man får medverka med en liten smula ansträngning och söka upp den. Den finns inte minst på nätet, men den finns framför allt i tryckt form. 

Jag tänker på litteraturen som konkret berättar om och analyserar samtidens gigantiska problem. Nej, de är inga utmaningar. Mer liknar de krigsförklaringar. Om man inte ens reagerar på sådana är hoppet ut. 

Jag tar mig ånyo ut där det finns så få människor som möjligt. Kanske får jag se något vackert. Eller så bara finner jag mig välmående i tystnaden.